Des del mapa interactiu podràs visualitzar la ubicació dels diferents sectors i accedir a la fitxa de cada muntanya a il·luminar.
 
Una vegada dins la fitxa del cim seleccionat, podràs accedir al formulari d’inscripció per a les muntanyes catalogades com a assequibles (verdes), o bé a la direcció de contacte per a sol·licitar la reserva dels cims restringits (vermelles).

 

Com funciona el mapa interactiu?

El mapa interactiu agrupa automàticament els cims en funció de la seva proximitat, creant diferents grups de muntanyes depenent del grau de zoom que fem en el mapa. Situant el punter sobre una agrupació, es mostra una capa (en color blau) que indica l’àrea geogràfica que ocupen els cims continguts en aquesta zona.
 
A mesura que apropem el mapa, les agrupacions disminueixen i comencen a aparèixer les icones dels cims i la seva ubicació geogràfica corresponent.
 
Situant novament el punter sobre la icona d’un cim, apareixerà una finestra emergent amb l’accés a la seva fitxa tècnica i al formulari d’inscripció, quan s’obri el període per apuntar-s’hi.

NAVEGAR SOBRE EL MAPA

La navegació pel mapa es pot realitzar incidint-hi directament, tocant i arrossegant (o mantenint premut el botó principal del ratolí mentre s’arrossega).
 
Els nivells de zoom es poden fer de tres maneres diferents:
 
– Doble clic per a acostar i SHIFT + doble clic per a allunyar un punt de zoom.
– Utilitzant el comandament del panell de control del mapa situat a l’esquerra: + per acostar i – per allunyar.
– CTRL + avançar la roda del ratolí per acostar i CTRL + retrocedir la roda per allunyar.

panell de control lateral

El panell de control es mostra a la part esquerra del mapa i compta amb els següents elements:
 
– Comandament de control de zoom: acosta o allunya el punt de vista sobre el mapa.
– Selector de pantalla completa: permet operar el mapa utilitzant tota la pantalla disponible.
– Reiniciar la vista del mapa: restaura el mapa a la seva posició inicial.
– Ubicació: mostra la ubicació del dispositiu en el mapa.

sectors de capes i sectors

A la part superior dreta del mapa se situen selectors de capes i sectors. Situant el ratolí sobre la icona superior, es permet alternar entre diferents capes de mapes. L’opció predeterminada utilitza un mapa genèric, i es pot activar un mapa topogràfic dotat de corbes de nivell o un mapa de terreny.
 
A sota es troba el selector de sectors. El selector permet activar la visualització de tots els sectors (opció predeterminada) o anar activant i desactivant la visualització de sectors a demanda.

llistat interactiu

El mapa interactiu està connectat al llistat mitjançant el selector de sectors, de manera que mostra el llistat de les muntanyes contingudes en els sectors que es troben activats.
 
En el cas que el selector d’ubicació del dispositiu estigui activat, mostra la distància entre el dispositiu i les muntanyes que figuren al llistat.

cercador de cims

Sobre el llistat, a la part superior, es troba el cercador de cims, que permet la cerca de qualsevol cim que es trobi en els sectors actius del mapa i els ordena segons el criteri que se seleccioni:
 
– ID: utilitza l’identificador del marcador, segons l’ordre de creació.
– Nom: ordena el llistat alfabèticament.
– Icona: ordena el llistat segons el color de la icona.

cercador de localització

Sota el cercador de cims es troba el cercador de localitzacions, que permet veure els cims que es troben a una distància determinada de la localitat que es busca.